PIP 62 - 2011

PIP 62 - 2011

2011

Omschrijving

10 minuten gesprekken

10 minuten gesprekken

Ooit was er een tijd, tot en met pakweg de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat leerkrachten het gewoon vonden om bij zoveel mogelijk leerlingen thuis ouderbezoeken af te leggen, of om na schooltijd alle ouders te ontvangen.
Meer info
3,90
10 minuten gesprekken: panacee of pedagogisch onding?

10 minuten gesprekken: panacee of pedagogisch onding?

Ooit was er een tijd, tot en met pakweg de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat leerkrachten het gewoon vonden om bij zoveel mogelijk leerlingen thuis ouderbezoeken af te leggen, of om na schooltijd alle ouders te ontvangen. Op enig moment is dat ingeruild door het 10-minuten gesprek. De vraag is of 10-minutengesprekken echt een goed instrument zijn om de pedagogische betrokkenheid bij het kind
goed tot uitdrukking te laten komen.

Meer info
3,90
Brede scholen

Brede scholen

Vijftien jaar geleden werden de eerste brede scholen in ons land opgericht. Inmiddels zijn er 1600: 1200 binnen het basis- en 400 in het voorgezet onderwijs, voornamelijk in het vmbo. Die scholen zien er niet allemaal hetzelfde uit. Brede scholen bestaan er in soorten en maten.
Meer info
3,90
Duurzaam opvoeden en ontwikkelen (ervaringsgerichte aanpak van 0 tot 6 jaar)

Duurzaam opvoeden en ontwikkelen (ervaringsgerichte aanpak van 0 tot 6 jaar)

Sinds enkele jaren heeft het ErvaringsGericht werken een plek gekregen in de begeleiding van baby’s, peuters en kleuters. E.G.O. richt zich op de ervaringsstroom van kinderen, oftewel op het totaal van mogelijkheden.Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.
Meer info
3,90
Het verborgen curriculum van de jeugdzorg

Het verborgen curriculum van de jeugdzorg

Waarden en overtuigingen ten aanzien van jongeren en opvoeding spelen een belangrijke rol in de manier waarop jeugdzorginterventies ontwikkeld en vormgegeven worden. Daarom is explicitering en analyse van het verborgen curriculum van de jeugdzorg van groot belang.
Meer info
3,90
Voor- en nadelen gebruik plaatsbepalingssystemen door ouders

Voor- en nadelen gebruik plaatsbepalingssystemen door ouders

Ouders worden geacht op de handel en wandel van hun kinderen toe te zien. Ouderschap houdt dus ook controle in. Met de technologische ontwikkelingen worden deze controlemogelijkheden steeds groter.
Meer info
3,90