10 minuten gesprekken: panacee of pedagogisch onding?

10 minuten gesprekken: panacee of pedagogisch onding?

Productgroep PIP 62 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ooit was er een tijd, tot en met pakweg de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat leerkrachten het gewoon vonden om bij zoveel mogelijk leerlingen thuis ouderbezoeken af te leggen, of om na schooltijd alle ouders te ontvangen. Op enig moment is dat ingeruild door het 10-minuten gesprek. De vraag is of 10-minutengesprekken echt een goed instrument zijn om de pedagogische betrokkenheid bij het kind
goed tot uitdrukking te laten komen.