PIP 75 - 2013

PIP 75 - 2013

Omschrijving

Interview - Bert van Oers

Interview - Bert van Oers

Aanleiding voor dit interview was de viering van 25 jaar Basisontwikkeling, de aanpak in de onderbouw die werd geïnspireerd door de Russische leerpsychologie.
Desgevraagd wil prof. Bert van Oers zijn mening wel geven over de iPadschool n de Amsterdamse plannen met de voorschool.

Meer info
3,90
Onderzoek - Ondersteuning tijdens en na scheiden

Onderzoek - Ondersteuning tijdens en na scheiden

Een scheiding van ouders is een ingrijpende gebeurtenis die 70.000 kinderen per jaar treft in Nederland. Omdat scheidingskinderen een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen hebben, raakt een scheiding ook onze maatschappij. KIES is een preventief interventieprogramma dat kinderen én ouders ondersteunt tijdens en na de scheiding.

Meer info
3,90
Opinie - Aansturing van onderwijs onvolledig

Opinie - Aansturing van onderwijs onvolledig

Dag in dag uit gebeurt er van alles op een school, binnen de lessen en daarbuiten. Die praktijk is ontzettend complex omdat ze vaak onvoorspelbaar is en door velen vanuit verschillende perspectieven bekeken en beoordeeld wordt. Desondanks wordt de dagelijkse gang van zaken vooral aangestuurd door een beleid met standaardprocedures, veelal ingegeven door pedagogische theorieën en niet de praktijk. Waarom wordt de complexiteit van de dagelijkse praktijk niet meer erkend in de aansturing van het onderwijs?

Meer info
3,90
Opinie - Gezocht: virtuele opvoeders

Opinie - Gezocht: virtuele opvoeders

Kinderen groeien tegenwoordig niet alleen op in de echte wereld, maar ook in een virtuele omgeving met dezelfde kenmerken waaronder vrienden, vijanden, spelletjes en onderwijs. rondhangen op straat wordt vervangen door rondhangen op internet. in dit artikel zet Martine Delfos stap voor stap uiteen waarom opvoeding net zo noodzakelijk is in de virtuele wereld als in de echte wereld.

Meer info
3,90
PIP 75 - 2013 (Compleet nummer)

PIP 75 - 2013 (Compleet nummer)

PIP 75 - 2013 (Compleet nummer)

Meer info
9,95
Praktijk - Muziekonderwijs: het mag weer

Praktijk - Muziekonderwijs: het mag weer

Muziek op school: hoeveel lestijd hebben we daar tegenwoordig nog voor, met die ontzettende nadruk op doelstellingen rond rekenen en taal? Wordt er nog iets gedaan aan kunst-, cultuur en muziekeducatie? het antwoord daarop is: ‘Jazeker!’ Er zijn prachtige voorbeelden te noemen. Ton Notten zette er voor PiP een aantal op een rijtje.

Meer info
3,90
Thema Brede School - hoe ecologisch breed kan een school zich maken?

Thema Brede School - hoe ecologisch breed kan een school zich maken?

Zijn ecologische pedagogiek en curricula van de brede school op inventieve wijze te integreren? Zo ja, hoe dan? Henk Oosterling neemt u stap voor stap mee langs verschillende praktijkvoorbeelden 

Meer info
3,90
Thema Brede School - Onderzoekend leren werken in de brede school

Thema Brede School - Onderzoekend leren werken in de brede school

‘Onderzoekend (leren) werken’ staat hoog op de verlanglijst van professionaliseringsbeleid in alle sectoren van onderwijs, pedagogisch en educatief werk. De brede school biedt hiervoor een schat aan aanknopingspunten. Hoe helpen opleiding en praktijk elkaar bij deze zoektocht?

Meer info
3,90