PIP 81 - 2014

PIP 81 - 2014

Omschrijving

Biografie - Opvoeden tot zelfontplooiing

Biografie - Opvoeden tot zelfontplooiing

Het islamitisch pedagogisch landschap is veelkleurig. Het heeft geen zin om in algemene termen te spreken over de moderne islamitische pedagogiek. Er zijn echter wel inspirerende figuren te noemen in en voor de moderne islamitische pedagogische theorieën en praktijk. Zo’n ‘moderne klassieker’ is Muhammad Iqbal.
Meer info
3,90
Interview - Rick de Graaff

Interview - Rick de Graaff

De aanleiding was de start van het experiment met tweetalig primair onderwijs, maar het gesprek van Bas Levering met prof. dr. Rick de Graaff ging over veel meer dan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Er kan aan ons onderwijs in vreemde talen door het hele schoolgebouw heen nog veel worden verbeterd.
Meer info
3,90
Onderzoek - De meetbare kleuter

Onderzoek - De meetbare kleuter

Hoewel er een hevig debat woedt rond het gebruik van de Cito-kleutertoetsen ontbreken veel van de feiten over de bruikbaarheid van deze scores in het dagelijks onderwijs. Een Kamermotie dwong de staatssecretaris af te zien van de verplichte kleutertoets. Kleuters zijn door hun grillige ontwikkeling moeilijk te toetsen.
Meer info
3,90
Onderzoek - Een ander licht op AD HD?

Onderzoek - Een ander licht op AD HD?

Op scholen heerst vaak de gedachte dat gemakkelijk afleidbare kinderen en kinderen met ADHD niet te dicht bij het raam moeten zitten, omdat zij dan eerder afgeleid raken door wat er buiten gebeurt. Ook wordt ADHD vaak in verband gebracht met problemen in de executieve functies en aandacht. De vraag is echter of dit de kern vormt van het probleem bij ADHD of dat deze problemen een andere oorzaak hebben. Martijn Arns gaat hier op in en toont aan dat sommige gemakkelijk afleidbare kinderen misschien juist vaker bij het raam moeten zitten.
Meer info
3,90
PIP 81 - 2014 (Compleet nummer)

PIP 81 - 2014 (Compleet nummer)

PIP 81 - 2014 (Compleet nummer)
Meer info
9,95
Reportage - Het geheim van het Finse onderwijs

Reportage - Het geheim van het Finse onderwijs

De Finse Pisa-scores zijn elk jaar weer jaloersmakend hoog. Wat is toch het geheim van het Finse onderwijs? Zijn het de universitair geschoolde leerkrachten of moeten we de verklaring ook zoeken in de voorzieningen voor kinderen van 0 tot 7 jaar? Een reportage.
Meer info
3,90
Transitie - Positive Behavior Support

Transitie - Positive Behavior Support

Op 18 februari 2014 is de nieuwe Jeugdwet door de Eerste Kamer aangenomen. Alle jeugdhulp wordt per 1 januari 2015 bij de gemeenten ondergebracht. Ook is de Wet passend onderwijs per augustus 2014 van kracht. Deze beide veranderingen op de belangrijke waardengebieden onderwijs en hulpverlening hebben verstrekkende gevolgen voor alle betrokkenen.Wellicht kan het gedachtegoed van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS), ook wel PBS genoemd, ondersteunend zijn bij het vormgeven van de samenwerking tussen onderwijs- en jeugdzorgprofessionals.
Meer info
3,90