Biografie - Opvoeden tot zelfontplooiing

Biografie - Opvoeden tot zelfontplooiing

Productgroep PIP 81 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het islamitisch pedagogisch landschap is veelkleurig. Het heeft geen zin om in algemene termen te spreken over de moderne islamitische pedagogiek. Er zijn echter wel inspirerende figuren te noemen in en voor de moderne islamitische pedagogische theorieën en praktijk. Zo’n ‘moderne klassieker’ is Muhammad Iqbal.