Sozio 3 - 2013

Sozio 3 - 2013

2013

Omschrijving

Andries Baart, geestelijk vader van de presentietheorie

Andries Baart, geestelijk vader van de presentietheorie

Onlangs verscheen een nieuw boek van Andries Baart. Een mooie aanleiding voor een uitgebreid interview met de bedenker van de presentiebenadering. Wat heeft deze benadering zoal teweeggebracht in de hulpverlening en hoe kijkt hij aan tegen actuele ontwikkelingen?
Meer info
3,90
Beroepsprofielen, opleidingsprofielen, uitstroomprofielen, beroepscodes op een rij

Beroepsprofielen, opleidingsprofielen, uitstroomprofielen, beroepscodes op een rij

Profielen, profielen, profielen. Studenten en al werkzame professionals raken soms de weg kwijt in het woud aan profielen waar ze mee te maken krijgen. Ben Boksebeld zet ze handig op een rij.
Meer info
3,90
Brede bachelor Social Work

Brede bachelor Social Work

Op Fontys Hogeschool zijn de opleidingen SPH, MWD en CMV opgegaan in een brede bachelor of Social Work. Het motto: de som meer is dan het geheel der delen. De brede bachelor moet dus niet enkel een optelsom zijn van drie opleidingen. Lukt dat?
Meer info
3,90
Eens verslaafd, altijd verslaafd

Eens verslaafd, altijd verslaafd

Hulpverleners in de verslavingszorg zien zich geconfronteerd met het chronische karakter van verslaving. Ook na een succesvolle behandeling lukt het veel cliënten niet om duurzaam abstinent te blijven. Wat zijn de redenen voor terugval in middelen gebruik na een klinische opname en waaraan hebben cliënten behoefte om de kans op terugval te kunnen beperken?

Meer info
3,90
Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling: een immens maatschappelijk vraagstuk waar een passend antwoord nog niet op is gevonden. Gemeenten krijgen met de decentralisaties in 2015 de integrale verantwoordelijkheid voor de gehele ketenaanpak rondom deze thema’s. Een format voor een regiovisie moet gemeenten helpen om deze opdracht te realiseren.

Wat vragen deze ontwikkelingen van de werker in het veld? Of je nu in de kinderopvang, de ouderenzorg of in de jeugdzorg werkt; er zal meer alertheid van je worden gevraagd in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en meer daadkracht in het handelen dat daarop volgt. De regiovisies huiselijk geweld en kindermishandeling die er in 2014 moeten zijn, zullen je daarbij helpen. Vraag er daarom naar, neem er kennis van, maar bemoei je er bovenal tegen aan, want alleen met input van alle betrokkenen maken we daadwerkelijk een verschil. We hebben in dit artikel geput uit inzichten van professionals. Er ligt nog een reservoir aan kennis van ervaringsdeskundigen op ons te wachten;
wat let ons: aan de slag!

Meer info
1,90
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp

Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp

Te lichte zorg is net zo kwalijk als te zware zorg
Door de transitie in de jeugdzorg komen juist de meest kwetsbare kinderen in de knel. Dat betogen Linda Terpstra en Anke van Dijke van Fier Fryslân. De nadruk komt te liggen op preventie en hulp in de eerste lijn. Dat gaat volgens hen ten koste van gespecialiseerde hulp.
Meer info
3,90