Brede bachelor Social Work

Brede bachelor Social Work

Productgroep Sozio 3 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op Fontys Hogeschool zijn de opleidingen SPH, MWD en CMV opgegaan in een brede bachelor of Social Work. Het motto: de som meer is dan het geheel der delen. De brede bachelor moet dus niet enkel een optelsom zijn van drie opleidingen. Lukt dat?