Aanpakken van de vechtscheiding

Aanpakken van de vechtscheiding

Productgroep PIP 103 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Met de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het goed, maar sommige lijden jarenlang onder conflicten tussen hun ouders. De afgelopen jaren zijn vanuit het veld veelbelovende stappen gezet om de vechtscheiding aan te pakken. De overheid dient deze interventies ruimhartig te faciliteren.