Aanzet tot een logica van de oordeels-ontwikkeling

Aanzet tot een logica van de oordeels-ontwikkeling

Productgroep Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Een van de onderwerpen waarop we ons in het Nijmeegse onderzoek de afgelopen jaren hebben geconcentreerd betrof de grondslagen van ontwikkelingstheorieën. Daarbij werden we vooral geboeid door die ontwikkelingstheorieën die stadia onderscheiden waarin het werkelijkheidsdomein waarop de theorie betrekking heeft op een telkens (per stadium) kwalitatief verschillende manier wordt geconceptualiseerd. De grondslagen van die theorieën zijn op een bijzondere manier filosofisch èn pedagogisch interessant, allereerst vanwege hun kantiaanse inslag in het algemeen, en daarenboven vanwege hun ontwikkelingsbegrip waarin elk stadium in de ontwikkelingssequentie op zijn beurt weer het karakter van een grondslagensysteem aanneemt. We zijn ons ervan bewust (en bewust geworden) hoeveel haken en ogen hieraan vastzitten, maar het heeft zeker veel stof tot denken gegeven. Het boek Philosophy of Development (Van Haaften e.a., 1997) geeft een beeld van onze exploraties.