Accent jongeren - Erikson en het gevoel van identiteit

Accent jongeren - Erikson en het gevoel van identiteit

Productgroep PIP 95 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe ontwikkelt zich bij kinderen en jongeren het gevoel van identiteit? De theorieën van Erikson (1902-1994) over de persoonsontwikkeling, en in het bijzonder over de ontwikkeling van de identiteit, stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de
toenmalige tijdgeest maar ook nu nog steeds actueel.