Achtergrond - Meertaligheid

Achtergrond - Meertaligheid

Productgroep PIP 111 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze tijd van globalisering groeit het aantal internationale gezinnen, waardoor kinderen steeds vaker meertalig opgroeien. Deze nieuwe realiteit vraagt om nieuwe inzichten die rekening houden met het taalleerproces van meertalige kinderen. Het is hoog tijd om een aantal kwalijke misverstanden over meertaligheid uit de weg te ruimen