Adopteer een school

Adopteer een school

Productgroep PIP 27 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

‘Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering’, aldus
Grondwetsartikel 23, maar hoe zit het met de markt? Kunnen en mogen marktpartijen als woningbouwcorporaties en private universiteiten zich ook over noodlijdende scholen ontfermen? Al dan niet geïnspireerd door Amerikaanse voorbeelden worden in Nederland nu ook mondjesmaat scholen ‘geadopteerd’.
Ton Notten en Frans Spierings doen verslag van hun ervaringen met schooladoptie en geven hun visie op deze nieuwe vormen van publiek/private samenwerking in het onderwijs.