Autonomie en kritisch denken als idealen in opvoeding en onderwijs

Autonomie en kritisch denken als idealen in opvoeding en onderwijs

Productgroep Opvoeding: een (on)persoonlijke aangelegenheid?
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In deze bijdrage wil ik de klassieke idealen van autonomie en kritisch denken in opvoeding en onderwijs verdedigen tegen bepaalde postmoderne, deconstructionistische tendensen in. Na de inhoudelijke bepaling van deze idealen, verwoord ik de postmoderne kritiek erop. Als wederwoord geef ik mijn argument dat de idealen van autonomie en kritisch denken rechtvaardigbaar zijn op basis van de zelfstandigheid in de volwassenheid, de mogelijkheid van kennisoverdracht, het respect voor personen en de mogelijkheid van democratisch samenleven. Het postmoderne deconstructionisme blijkt bij nader toezien blind te zijn voor de concrete opvoedings- en onderwijspraktijk. Als besluit situeer ik mijn verdediging tegen de achtergrond van de rationalistische traditie van het Westen.