Beeldende therapie op school

Beeldende therapie op school

Productgroep PiP 124
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In september 2020 promoveerde Celine Schweizer op het onderwerp ‘Beeldende therapie voor kinderen met aan autisme gerelateerde problemen’. Veel kinderen met een vorm van autisme worden verwezen naar beeldende therapie. Schweizer onderzocht en onderbouwde wat de behandeling inhoudt. Positieve resultaten en positieve beoordelingen van ouders en leerkrachten op de onderzoeksresultaten vormen aanleiding om verder te verkennen hoe beeldende therapie ingezet kan worden als extra ondersteuning voor leerling én leerkracht in inclusief onderwijs.