Behandeling van delinquente jongeren

Behandeling van delinquente jongeren

Productgroep Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief
Han Spanjaard | 2005 | 9789066656888
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die van een ernstig strafbaar feit worden verdacht, komen in aanraking met het jeugdstrafrecht. Wanneer de kinderrechter de strafbare feiten bewezen acht, kan hij kiezen tussen het opleggen van een boete, een taakstraf, een vrijheidsbenemende straf (jeugddetentie) of een PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen). Jongeren met een PIJ-maatregel worden geplaatst in een behandelgroep van een justitiële jeugdinrichting of een kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie. Er zijn gesloten en open behandelgroepen. In behandelgroepen kunnen – onder bepaalde voorwaarden en met een machtiging van de kinderrechter – ook jongeren worden geplaatst met een civielrechtelijke maatregel, dat wil zeggen een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel.
In meerdere justitiële jeugdinrichtingen en klinieken voor forensische jeugdpsychiatrie wordt gewerkt met het Competentiemodel. Dit model is ontwikkeld door PI Research (Slot, 1988; Slot & Spanjaard, 1999). Competentiegerichte trainingen en behandelingen voor delinquente jongeren zijn gericht op voorkoming van recidive en het beter functioneren van de jongere in de samenleving.