Beheer van de multifunctionele accommodatie ‘De Brink’ Amersfoort

Beheer van de multifunctionele accommodatie ‘De Brink’ Amersfoort

Productgroep Brede scholen in uitvoering
John Machiels Eric Saal | 2005 | 9789066656789
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Brede scholen zijn vaak gehuisvest in multifunctionele accommodaties. In de praktijk en uit verschillende onderzoeken blijkt dat het beheer van multifunctionele accommodaties een van de moeilijkste onderwerpen is voor brede scholen.
Wat maakt het beheer van een multifunctionele accommodatie zo ingewikkeld en wat kun je doen om te voorkomen dat het zo complex wordt? Vormt de fi nanciering van het beheer inderdaad de bottleneck of komt er meer bij kijken? Wordt te laat gestart met de ontwikkelingen van een beheermodel? Aan de hand van de totstandkoming van multifunctioneel centrum De Brink te Amersfoort worden de elementen van belang bij het beheer van een accommodatie toegelicht.