’Bezieling’ in het onderwijs: een verkenning van de droom van (neo-)liberale vormen van bestuurlijkheid

’Bezieling’ in het onderwijs: een verkenning van de droom van (neo-)liberale vormen van bestuurlijkheid

Productgroep Opvoeding, Onderwijs & Overheid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Een vaak gehoorde opmerking in de marge van pedagogische beschouwingen over de samenleving is misschien niet zozeer dat deze veranderd is, maar voortdurend verandert. Of liever, de verandering bestaat erin dat we leven in een wereld die voortdurend verandert. Stellen dat het een opmerking in de marge betreft, betekent niet dat deze opvatting geen rol speelt in de eigenlijke reflectie over pedagogische aangelegenheden. Het lijkt te gaan om een narratief correlaat dat het denken over de school (lerende school), de leerkracht (voortdurende professionele ontwikkeling), de leerling of doelen
voor het onderwijs (leren leren) begeleidt en van een kader voorziet. Het verhaal over voortdurende verandering lijkt met andere woorden een ervaring te vertolken waarmee het actuele spreken over onderwijsaangelegenheden nauw verbonden is. En deze ervaring van een ‘veranderende samenleving’ is minder een stelling die ter discussie gesteld wordt, dan een horizon waarbinnen de discussie over het onderwijs gevoerd wordt. Gesteld dat het hier inderdaad een ervaring betreft, en dat dit fungeert als horizon, dan zal het duidelijk zijn dat een kritische vraag naar de ‘juistheid’ van deze ervaring weinig zin heeft - indien dit al mogelijk zou zijn. Wanneer we dus een notie zoals ‘veranderende samenleving’ tussen aanhalingstekens plaatsen, dan betekent dit niet dat we de vraag stellen in hoeverre dit begrip de realiteit adequaat representeert. Onze benadering wil vertrekken vanuit de vraag of er nog een andere ervaring, en een andere horizon voor een zinvol spreken over onderwijsaangelegenheden, mogelijk is. Het statuut van onze aanhalingstekens moet met andere woorden verbonden worden met de kritische vraag naar de mogelijkheid van een andere ervaring. Vooraleer we een antwoord formuleren - of liever de contouren van een mogelijk antwoord aandragen - is het nodig dieper in te gaan op het kritische statuut van deze vraag.