Biografie - Rabindranath Tagore

Biografie - Rabindranath Tagore

Productgroep PIP 79 - 2014
3,90

Omschrijving

De opvoedingsidealen van Rabindranath Tagore (1861-1941) waren revolutionair in een periode waarin India nog in handen was van een vreemde mogendheid.
Tagore hechtte veel belang aan onderwijs in de moedertaal. Zijn pogingen om kunst in de onderwijspraktijk een structurele plek te geven zijn inspirerend. Het onderwijs moest bovendien aandacht besteden aan culturen van verre landen en kinderen niet vervreemden van de natuur. In zijn visie was de rol van de leraar in het onderwijs cruciaal. De afstand tussen de leraar en de leerling diende zo klein mogelijk te zijn.