Blowen als verslaving

Blowen als verslaving

Productgroep PIP 1 - 2001
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wat is er nu tegen een blowtje? Nog altijd is opvatting wijd verbreid dat het gebruik van cannabis weinig kwaad kan. Maar het tij keert: cannabis blijkt wel degelijk negatieve effecten te hebben. De stof blijkt verslavender en schadelijker dan lange tijd werd gedacht.

Het gebruik van cannabis kan verkeerd uitpakken.
‘Flippen’ is een bekend verschijnsel dat voor de gebruiker slecht uitpakt. Onverwachte effecten kunnen angst oproepen en die angst versterkt het negatieve effect dan weer. Verder ontstaan soms
psychotische verschijnselen als hallucinaties en achtervolgingsangsten bij het gebruik van grote hoe￾veelheden cannabis of regelmatig intensief gebruik. Gelukkig verdwijnen deze effecten als de stof is uitgewerkt, maar bij hernieuwd gebruik kunnen ze ook weer terugkomen en langer aanblijven na het stoppen.