Civielrechtelijke aanpak van jeugddelinquentie: wanneer gewenst?

Civielrechtelijke aanpak van jeugddelinquentie: wanneer gewenst?

Productgroep Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief
Mariëlle Bruning | 2005 | 9789066656888
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De aanpak van jeugddelinquentie staat – nu veiligheid als speerpunt van het kabinetsbeleid geldt – hoog op de politieke agenda. Als er in de politiek gesproken wordt over jeugddelinquentie, lijkt de aandacht zich niet zo zeer te richten op preventie, maar gaat het vooral over het einde van de keten, namelijk over het verblijf van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en het terugdringen van recidive. Hoewel er consensus lijkt te bestaan over de noodzaak tot het terugbrengen van jeugddelinquentie, heeft de Nederlandse regering onlangs bekend gemaakt dat de justitiële jeugdinrichtingen de komende tijd fors moeten bezuinigen, terwijl ze wel meer plaatsen moeten creëren. Het kabinet heeft dan ook het plan opgevat om binnen de jeugdinrichtingen meer jongeren in één kamer te laten verblijven. Dit plan heeft in de media al tot veel negatieve reacties geleid.