Con viva fede nel lavoro avvenire

Con viva fede nel lavoro avvenire

Productgroep Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek
1998
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In de toch omvangrijke internationale Montessori-literatuur wordt maar zeer sporadisch ingegaan op de periode 1920-1935 in Italië. (1) Augusto Scocchera (1990) wijdt als enige een hoofdstuk aan dit tijdvak, in het bijzonder aan het jaar 1926. Het jaar 1926 is inderdaad een cruciaal jaar geweest voor de vooroorlogse Montessori-receptie in Italië. Maar Scocchera, die zijn interpretatie louter op secundaire bronnen baseert, noemt het ‘het jaar van de beproeving’ (2), omdat Maria Montessori bij de verbreiding van haar methode in Italië gedwongen zou zijn geweest, samen te werken met het fascistisch regime. Dat de gebeurtenissen van 1926 heel anders te duiden zijn, daarop wil ik in dit stuk de aandacht vestigen op grond van nooit eerder geraadpleegd archiefmateriaal. Centraal staan in dit stuk de activiteiten, die Maria Montessori zelf ontplooide in de jaren twintig en dertig in Italië. Nooit eerder werd namelijk geconstateerd wat zo duidelijk blijkt uit de omvangrijke correspondentie van Montessori: dat haar hoofddoel in deze periode was dat haar pedagogiek breed verbreid werd in haar vaderland en dat zij deze verbreiding zelf regisseerde.