Constructivisme en grondslagenonderzoek

Constructivisme en grondslagenonderzoek

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Het constructivisme wekt beroering in het pedagogisch onderzoeksveld. Er verschijnen bundels en boeken over; het is een hoofdthema op conferenties; over consequenties voor de onderwijspraktijk wordt gediscussieerd. De verwachtingen zijn hooggespannen zowel in het grondslagenonderzoek als in de andere subdisciplines van de pedagogiek (onderwijskunde inbegrepen). De snelheid waarmee de constructivistische revolutie zich voltrekt, lijkt evenwel een nauwgezette formulering van constructivistische alternatieven in de weg te staan. Wie zich de moeite getroost om kennis te nemen van de epistemologische traditie, ziet niet zo vlug op welke punten vele van de geformuleerde ‘alternatieven’ daadwerkelijk scoren. Tegen die achtergrond wordt in deze bijdrage getracht om een constructivistische benadering van kennis nauwkeurig uit te werken, er enkele consequenties van aan te duiden voor de analyse van de (post-)moderne samenleving en voor het opzetten van pedagogisch grondslagenonderzoek. Of werkelijk niets zo praktisch is als een goede kentheorie mag hier in het midden blijven (cf. Imelman, 1980; Biesta, 1991).