Contouren van een interculturele pedagogiek

Contouren van een interculturele pedagogiek

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
Simen Kooi | 2000
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Sinds onze universiteiten aan het einde van de eeuw van het kind enkele hoogleraren ‘Interculturele communica tie’ rijk zijn, lijkt het niet nodig ons er  zorgen over te maken of we op de drempel van de volgende eeuw ook inderdaad intercultureel met elkaar kunnen communiceren. Temeer daar de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) uitgerekend heeft (december 1998) dat het aantal allochtonen in Nederland in 2015 uitgegroeid zal zijn tot twee miljoen - een verdubbeling ten opzichte van 1995 - is dat geen overbodige luxe. Ten aanzien van het begrip ‘communicatie’ zou dat geen problemen moeten opleveren - we leven niet voor niets in een communicatietijdperk - maar met betrekking tot de term ‘inter - cultureel’ ligt dit heel wat ingewikkelder.