Criteria onder druk der omstandigheden; besluitvorming over gedwongen hulpverlening aan gezinnen.

Criteria onder druk der omstandigheden; besluitvorming over gedwongen hulpverlening aan gezinnen.

Productgroep Opvoedingshulp geboden
Adri van Montfoort | 1995 | 9066651466
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De Ruyter (1993) wijdt haar proefschrift aan het zoeken naar een nieuw, pedagogisch criterium voor het opleggen van hulpverlening aan gezinnen. Met het pleiten voor een nieuw criterium voor ingrijpen in gezinnen staat zij niet alleen. De laatste jaren is vanuit verschillende zijden aangedrongen op het vastleggen van nauwkeurigere criteria voor interventie in gezinnen. De subcommissie kinderbescherming van de Tweede Kamer, beter bekend als de commissie Vliegenthart (Rechtzetten, 1990), deed bij voorbeeld de aanbeveling aan de Minister van Justitie om nadere criteria in de wet op te nemen (aanbeveling nr 4, pag. 58). In de politieke discussies over de herziening van de maatregel van de ondertoezichtstelling werd onder andere door de fractie van de Partij van de Arbeid aan de Minister gevraagd bij de nieuwe wettelijke grond nadere criteria in de wet op te nemen (Tweede Kamer, 1994).