Criteria voor het opleggen van hulp aan drugverslaafde ouders. Reflecties van een hulpverlener.

Criteria voor het opleggen van hulp aan drugverslaafde ouders. Reflecties van een hulpverlener.

Productgroep Opvoedingshulp geboden
D. van Niftrik | 1995 | 9066651466
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Wat zijn de criteria die in de praktijk door de medewerkers van het Bureau Alleenstaande Ouders van de GG&GD worden gehanteerd als het gaat om een melding bij de Raad voor de Kinder - bescherming ter bescherming van kinderen van drugverslaafde ouders? 
Allereerst het volgende: ouders die overmatig gebruik maken van drugs, kunnen in de problemen raken bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. Dit geldt ook voor ouders die overmatig alcohol gebruiken of gokken, of voor ouders die zelf in hun jeugd emotioneel of lichamelijk zijn verwaarloosd en/of mishandeld. En zo zijn er nog meer redenen op te sommen die aanleiding geven tot zorg om kinderen. Het is geen wet van Meden en Perzen dat druggebruikende ouders geen goede ouders zijn. Er zijn ouders die met gebruik goed voor hun kinderen zorgen, er zijn ook verslaafde vrouwen die zonder enige vorm van pre-natale zorg bevallen in een box of gang van een flat. Tussen deze twee uitersten valt nog een heel scala. 
Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer een derde van de druggebruikende ouders goed voor hun kinderen zorgt. Een derde zorgt zelf voor de kinderen met ondersteuning van ambulante of semi-residentiële zorg en ongeveer een derde blijkt uiteindelijk niet in staat de kinderen te bieden wat nodig is. Deze kinderen zijn al dan niet met een maatregel uit huis geplaatst. 
Ons bureau, het BAO, heeft vooral te maken met ouder(s) van wie verwacht wordt dat zij met kortere of langere ondersteuning de zorg zelf aankunnen.