Dagarrangementen in de brede school

Dagarrangementen in de brede school

Productgroep Brede scholen in uitvoering
Liesbeth Schreuder Marja Valkestijn | 2005 | 9789066656789
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Het Expertisecentrum Brede School van het NIZW heeft vijf verschillende locaties met brede scholen onderzocht die met dagarrangementen werken. Zij hebben met diverse spelers in het veld gesproken: de directeur, de coördinator, de activiteitenbegeleidster, de leidster, de overblijfkracht en de gemeenteambtenaar. Ook is er gekeken wat de kinderen doen en hoe het aanbod hun bevalt.
Op basis van dit onderzoek is het boek Dagarrangementen in de brede school. Een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en vrije tijd (2005) geschreven. In de workshop is onder andere over de volgende vragen gesproken: waarom een dagarrangement? Wat is het aanbod? Wie doen wat? Waar moet het plaatsvinden? Wat wordt onze pedagogische visie? Hoe fi nancieren we het? Hieronder volgt een impressie van de workshop.