Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen Bildung

Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen Bildung

Gratis

Omschrijving

[Boek in Duitse taal]

PROBLEMEN EN TERMEN
1. De problemen waarop dit artikel betrekking heeft, kwamen voor het eerst aan het licht in de eigen lespraktijk van de auteur op landelijke basisscholen. De vragen die daar opkwamen in de nauwe kring van persoonlijke ervaring en in de daaruit voortvloeiende afbraak en beperking van algemene problemen, kwamen aan het licht in de bestudering van de meer recente literatuur over didactiek (leerinhoudenleer) en onderwijstheorie (leer van de waarden ​en vormen van morele en sociale opvoeding) als fundamentele vragen van intern ontwerp
van het onderwijssysteem in onze tijd. De poging tot theoretisch onderzoek van de verschillende praktische benaderingen leidde keer op keer buiten het niveau van didactiek en onderwijstheorie naar het onderwijsfilosofische gebied van onderwijstheorie; want alle suggesties van didactiek en onderwijstheorie onthullen pas hun diepste betekenis wanneer hen wordt gevraagd naar de voorwaarden van hun mogelijkheid, naar de conceptie van de essentie van "opvoeding" die erin wordt geopenbaard - die hier wordt opgevat als het leidende concept van alle educatief werk.
In de inleidende zinnen hebben we verwezen naar de twee probleemlagen die al zijn aangegeven in de tweedelige structuur van het onderwerp van deze verhandeling en waarin de problemen die ons bezighouden in het volgende moeten worden besproken. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn om de twee zojuist onderscheiden lagen strikt te onderscheiden, zelfs na deze introductie. *)
2. We karakteriseren de opgave van ons onderzoek eerst voor de laag didactiek en onderwijs etc

​INHOUD:

 • Voorpagina
 • inhoudsopgave
 • Voorafgaande opmerkingen over de 2e-4e Editie
 • Inleiding: problemen en termen
 • Ten eerste het probleemhistorische deel: het probleem van de elementaire van Pestalozzi tot hervorming van de pedagogiek
 • Hoofdstuk 1: Pestalozzi's theorie van het basisonderwijs
 • 2. Kapitel: Das Problem der Kategorialen Bildung in der Pädagogik Fröbels
 • 3. Kapitel: Das Problem der Kategorialen Bildung in der Pädagogik Herbarts
 • 4. Kapitel: Die Theorie des Fundamentalen und Elementaren bei Schleiermacher
 • 5. Kapitel: Das Problem der Kategorialen Bildung in der Gymnasialpädagogik um die Jahrhundertwende
 • 6. Kapitel: Die Reformpädagogik
 • 7. Kapitel: Die Überwindung der Scheidung Formaler und Materialer Bildung
 • 8. Kapitel: Die Theorie der Bildungsinhalte und Bildungswerte. Die Überwindung des Didaktischen Objektivismus
 • 9. Kapitel: Die Frage nach dem Elementaren und die drei Ebenen des Problems der Kategorialen Bildung
 • 10. Kapitel: Das Elementare und die Bildungsstufen
 • 11. Kapitel: Die Fragehaltung und der fruchtbare Moment im Bildungsprozess - Der Immanent-Methodische Sinn der kategorialen Bildung
 • Hoofdstuk 12: Het elementaire als iets zinvols en objectiefs. Het dogma van de inductieve generaliserende regel van de algemene overwinnen
 • Hoofdstuk 13: Categorische intuïtie (ervaring) en concept
 • Hoofdstuk 14: Basisvormen van de fundamentele en elementaire
 • Verbinding
 • Opmerkingen
 • Aanvullende verwijzingen naar de 3e en 4e druk
 • Onderwerpindex
 • Naam register