Dat kan wel zo zijn, maar...

Dat kan wel zo zijn, maar...

Productgroep Ouderschapskennis 2003-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

.. .een goede samenwerking tussen alle betrokkenen tijdens een pleegzorgplaatsing is een beschermende factor. Dat weegt op tegen de mogelijk negatieve invloed op de ontwikkeling van een kind van de onduidelijkheid over de termijn of van het ontbreken van het juridisch kader. Door nadruk te leggen op termijn en juridisch kader ontstaat het risico van polarisatie, waardoor de samenwerking met de ouders onnodig onder druk komt.

Acceptatie van de plaatsing door ouders wordt vaak genoemd als het allerbelangrijkste bij een pleeg-zorgplaatsing. Dan is de kans op conflicten het kleinst, de bereidheid tot samenwerken en het vertrouwen in pleegouders het grootst en verlopen de bezoekcontacten tussen ouders en kind probleemloos. Zo lijkt het alsof acceptatie door ouders iets is wat van het begin af aan aanwezig moet zijn. Acceptatie is echter iets dat pas kan ontstaan in een proces van samenwerking gedurende de plaatsing. Daarvoor moet een hoop werk verzet worden door iedereen in de pleegzorgtriade.


Ouders

Ouders worden bij een pleegzorgplaatsing gesteld voor een aantal taken waarvan we niet mogen verwachten dat ze die vanzelf goed uitvoeren. Daarbij moeten ze geholpen worden. Het zijn: Rouwverwerking
Een uithuisplaatsing is zowel voor ouders als kind een zeer stressvolle gebeurtenis. Net als hun kind komen ouders in een rouwproces. Dit gaat vaak gepaard met heftige gevoelens van ontkenning, schuld, verdriet en boosheid.