De eigen logica van de zorg

De eigen logica van de zorg

Productgroep PIP 21 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is veel kritiek op verwetenschappelijking. En hoewel ik veel van die problemen (h)erken, komen we er niet verder mee verwetenschappelijking de schuld te geven. De belangrijksteoorzaak van de problemen in de jeugdzorg ligt namelijk in de dominantie van marktdenken en bureaucratisch denken. Deze verdringen steeds meer de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Om die relatie goed te kunnen overdenken en verbeteren, moeten we erkennen dat de zorg een eigen logica heeft.