PIP 21 - 2004

PIP 21 - 2004

2004

Omschrijving

De eigen logica van de zorg

De eigen logica van de zorg

Er is veel kritiek op verwetenschappelijking. En hoewel ik veel van die problemen (h)erken, komen we er niet verder mee verwetenschappelijking de schuld te geven. De belangrijksteoorzaak van de problemen in de jeugdzorg ligt namelijk in de dominantie van marktdenken en bureaucratisch denken. Deze verdringen steeds meer de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Om die relatie goed te kunnen overdenken en verbeteren, moeten we erkennen dat de zorg een eigen logica heeft.
Meer info
3,90
De plussen en minnen van rekenhulpmiddelen

De plussen en minnen van rekenhulpmiddelen

Er zijn veel rekenhulpmiddelen op de markt en elke school heeft er waarschijnlijk meerdere in de kast staan. De vraag is of deze middelen wel echt helpen wanneer leerlingen met rekenproblemen ermee werken. Naast de vraag of het helpt is er de vraag wat de visie van de auteurs van de hulpmiddelen is en waarop deze gebaseerd is. Dit wordt bekeken aan de hand van enkele hulpmiddelen voor breuken. Ondertussen blijven scholen nieuw materiaal aankopen: vaak erg duur en wellicht niet eens nuttig.
Meer info
3,90
Eerst hechten dan opvoeden

Eerst hechten dan opvoeden

Als adoptieouder dien je de waarheid te vertellen aan je kind, en niets dan de waarheid. Maar je moet die waarheid wel doseren en je kind er niet te snel mee overvoeren. Omdat de realiteit nog niet te verwerken is voor een klein kind voel je soms hoe je balanceert op de smalle richel tussen waarheid en leugen; tussen alles willen vertellen en niet alles kúnnen vertellen.
Meer info
3,90
Politici hebben de inhoud van ons boek verdraaid

Politici hebben de inhoud van ons boek verdraaid

Per 1 januari 2005 wordt de wet op de kinderopvang van kracht. Louis Tavecchio, universitairhoofddocent gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden en sinds 2001 bijzonder hoogleraarkinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek ter ondersteuning vanhet te ontwikkelen beleid, maar is uiterst ontevreden over wat daarvan uiteindelijk in de wetterecht is gekomen.
Meer info
3,90
Terecht bezorgd

Terecht bezorgd

In dit artikel wilde de redactie van PIP de ouders, de onderzoeker in kwestie en een derde expert op het gebied van hoogbegaafden uitgebreider aan het woord laten over conclusies van het onderzoek Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs van Guldemond e.a. van het Gronings Instituut
voor onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling. Geconcludeerd werd namelijk in dit onderzoek dat de problematiek van hoogbegaafde leerlingen schromelijk werd overdreven. 
Achtereenvolgens vindt u de reacties van: Ineke Scholten en Dini van den Heuvel van de oudervereniging ‘terecht bezorgde ouders’, dr. Henk Guldemond, onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van het betreffende onderzoek en prof. dr. Pieter Span, verbonden aan de Psychologische Adviespraktijk Begaafden Utrecht (PABU).
Meer info
3,90
Test voor zij-instromers

Test voor zij-instromers

Sinds een aantal jaren is het ook wettelijk mogelijk niet bevoegde docenten in dienst te nemen. Voorwaarde is wel dat zij eerst getest worden door een Educatief Assessment Centrum. Over deze testing, dit assessment of geschiktheidonderzoek voor de zogenaamde zij-instromers in het beroep van leraar gaat dit artikel.
Meer info
3,90
Zelfbeschadiging

Zelfbeschadiging

Marion Ferber was tot voor kort vertrouwenspersoon en docent op een school voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) in de regio Haaglanden, een school met voornamelijk allochtone leerlingen. In dit artikel beschrijft zij de achtergronden van zelfbeschadiging door jongeren en haar ervaringen met dit complexe onderwerp. Met waardevolle tips en aanbevelingen voor vertrouwenspersonen en leerlingbegeleiders.
Meer info
3,90