‘De excessen van een tiental meisjes’

‘De excessen van een tiental meisjes’

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De heropvoeding van antisociale meisjes is recentelijk onderzocht door Geertje Dimmendaal (Dimmendaal, 1998). Aan de hand van de geschiedenis van Huize de Ranitz in Groningen analyseert zij diepgaand de professionalisering en de dagelijkse heropvoedingspraktijk in de periode 1940-1967. Daarentegen weinig bekend is over gestichtsopvoeding van antisociale meisjes in voorafgaande perioden. De in deze paper beschreven rel, die in december 1924 in het Zeister rijksopvoedingsgesticht voor meisjes plaatsvond, dient als uitgangspunt voor een verkenningstocht door de geschiedenis van de heropvoeding van antisociale meisjes tijdens het interbellum. Door het gebruik van archiefmateriaal van het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies voor het Rijkstucht- en Opvoedingswezen en gedrukte bronnen is een reconstructie van het denken over en het handelen in de dagelijkse opvoedingspraktijk mogelijk. (1) Hierdoor ontstaat een beeld over de heropvoeding van antisociale meisjes in Nederland tijdens het interbellum waarbij de dieperliggende visies op heropvoeding bloot komen te liggen. Uit de analyse zal blijken dat er tijdens de rel sprake was van een grote onzekerheid over de bestaande opvoedingsmethode. In de daaropvolgende jaren vond een ontwikkeling plaats waarin de aandacht voor de psychopathische aanleg van de meisjes op de achtergrond trad. Gestichtsopvoeding werd in toenemende mate gezien als een uitgelezen kans voor positieve gedragsbeïnvloeding.