De Feuerstein methode verklaard

De Feuerstein methode verklaard

Productgroep VBSP
Katinka Hol | 2012
Gratis

Omschrijving

De Feuerstein methode blijkt een nog onbekende begeleidingsmethode te zijn.
Onbekend maakt onbemind, en daar wil ik graag verandering in brengen omdat ik uit ervaring weet dat het mediëren van denk- en leervaardigheden voor alle kinderen bijzonder zinvol is. In mijn bijdrage beschrijf ik de Feuerstein methode, leg ik relaties naar de praktijk en zal ik in het slotdeel uit de doeken doen waarom ik denk dat iedereen die met mensen werkt, kinderen heeft of met ze omgaat, profijt kan hebben van kennis van het mediëren.
Zelf heb ik jarenlang in het basisonderwijs gewerkt en gebruik gemaakt van de Feuerstein methode om mijn leerlingen beter te leren leren. Eerst op de Kinderleefkring in Amsterdam, een bijzondere school met volledig inclusief onderwijs en daarna op de Zevensprong, een Jenaplanschool. Vanaf 2000 ben
ik werkzaam op het Feuerstein Centrum Nederland en werk daar met mensen van 0 tot 100 jaar, mensen met verschillende diagnoses en verschillende gemeten IQ scores: van  gediagnosticeerde laagbegaafde ondervraagden tot hoogbegaafde onderpresteerders.
Allen hebben één belangrijke overeenkomst: zij kunnen onvoldoende gebruik maken van hun cognitieve functies om optimaal te kunnen profiteren van het leeraanbod.