De huidige jeugdbescherming in overeenstemming met het IVRK?

De huidige jeugdbescherming in overeenstemming met het IVRK?

Productgroep Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief
Myriam de Bruijn-Lückers | 2005 | 9789066656888
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Kinderbescherming is al van oudsher een beladen onderwerp. De ondertoezichtstelling (OTS) was het promotieonderwerp van Jaap Doek en recentelijk promoveerde Mariëlle Bruning op een onderzoek naar de maatregelen van kinderbescherming. De meeste kinderen groeien op in goede gezinnen, maar helaas gaat het soms goed mis. De overheid heeft gelet op de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar zeker ook vanuit de verplichtingen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) verantwoordelijkheden. Het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht behoeft – zoals hieronder wordt aangegeven – op een aantal punten verbetering om in overeenstemming te zijn met deze verplichtingen. Er ligt daarom nog steeds een taak voor de wetgever.