De identiteit van denominationele scholen

De identiteit van denominationele scholen

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Zowel in binnen- als buitenland spreekt men, wanneer het gaat om christelijke scholen, vaak over ‘de identiteit’ van christelijke scholen. In literatuur over christelijk onderwijs wordt deze identiteit uiteenlopend geconceptualiseerd. Op basis van een analyse van recente Nederlandse, Duitse en Engelstalige literatuur hebben we twee concepties en een tussenpositie beschreven (De Wolff, 1998). Twee zaken spelen een belangrijke rol in de conceptualisering van identiteit. Ten eerste bestaat er verschil van mening over de vraag of de identiteit van een christelijke school (hierna kortweg ‘identiteit’) betrekking heeft op de godsdienstige/levens beschouwelijke uitgangspunten van de school, dan wel op datgene wat een school is en beoogt te zijn. In het laatste geval onderscheidt men verschillende dimensies aan identiteit, bijvoorbeeld een levensbeschouwelijke en een pedagogische dimensie. Ten tweede wordt verschillend gedacht over de vraag of identiteit relatief statisch is of dat identiteit in ontwikkeling is.