De kunst om ouder te zijn van een puber - Een pleidooi voor ouderschap in het perspectief van solidariteit en volwassenheid

De kunst om ouder te zijn van een puber - Een pleidooi voor ouderschap in het perspectief van solidariteit en volwassenheid

Productgroep Ouderschapskennis 2012-2
Rita Blaak | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Eind 2009 verscheen het boek De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders, geschreven door Motivaction-onderzoekers Martijn Lampert en Frits Spangenberg. De onderzochte jongeren van de grenzeloze generatie zijn gericht op uiterlijk, merken, netwerken en kicks, zo stellen de auteurs. Positief is dat hun ouders het beste met ze voor hebben, bezorgd zijn en hun kinderen leren voor zichzelf op te komen. Daar staat echter tegenover dat ouders van nu niet streng voor hun kinderen zijn en te weinig tijd voor ze hebben. Volgens een meerderheid van de bevolking is de opvoeding te vrij - kinderen wordt te weinig geleerd zichzelf te beheersen - en ingewikkelder dan vroeger. 'Onze samenleving verwaarloost de jeugd en haar eigen toekomst door een gebrekkige overdracht van basiswaarden.' Met deze stelling bereikten de onderzoekers de media en minister-president Balkenende, die een exemplaar van dit door hem als 'belangwekkend' getypeerde boek in ontvangst nam.
Is het werkelijk zo mis met puberend Nederland en vooral hun ouders? Is de beschuldiging aan ouders dat zij een 'alles kan, alles mag'-principe hanteren terecht? Klopt het dat veel ouders forever young willen zijn, waardoor hun kinderen zich superieur gaan voelen en ouders nauwelijks durven ingrijpen? De vraag is of hier sprake is van een staaltje onvervalste puber-dan wel van parentblaming of van een verontrustende waarheid, waarvoor we graag de ogen sluiten. In deze bijdrage wordt een poging gedaan een tip van de sluier op te lichten van dit complexe vraagstuk.