De opvoeding verbreden

De opvoeding verbreden

Productgroep Brede scholen in uitvoering
Mark Elchardus | 2005 | 9789066656789
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Het streven naar een brede school is in Nederland uitgegroeid tot een heuse sociale beweging. In Vlaanderen zijn er wel scholen die samenwerkingsverbanden aangaan om de integrale ontwikkeling van hun leerlingen te bevorderen, en die daarmee misschien wel de weg van de brede school inslaan, maar veel ervaring met brede scholen is er niet. De huidige minister, zo blijkt uit zijn beleidsnota, wil de evolutie richting brede school stimuleren, in de eerste plaats door hinderpalen tot samenwerking weg te nemen, maar dat beleid blijft voorlopig schuchter en voorzichtig. De idee van de brede school krijgt wel bijzonder veel bijval, wordt niet zelden beschouwd als een ‘toverformule’, maar men vreest toch ook meteen kostenstijgingen, extra belasting van het personeel, een nieuwe concurrentieslag tussen de scholen, een moeilijke aansluiting tussen een verzuild onderwijslandschap en een nog ten dele verzuilde zorg- en welzijnssector en sociaal-culturele wereld. Maar dat blust het enthousiasme niet, ook al omdat er nog weinig consequent brede praktijken te observeren en dus te evalueren zijn. Als we in Vlaanderen iets meer over de brede school willen weten, komen we kijken naar de Nederlandse ervaring, zoals de auteurs van het recente rapport Naar een brede school in Vlaanderen (Pirard, Ruelens & Nicaise, 2004) dat deden.