De paradox van het bijzonder onderwijs

De paradox van het bijzonder onderwijs

Productgroep PIP 26 - 2005
Wim Westerman | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Terwijl nog geen één op de drie Nederlanders lid is van een kerk gaat meer dan tweederde van de leerplichtige leerlingen naar een school met een godsdienstige grondslag. Deze paradox leidt nogal eens tot verhitte discussies over de bestaansgrond van het bijzonder onderwijs. De recente groei van het aantal islamitische scholen geeft aan dit debat weer een nieuwe impuls.
Wim Westerman bevraagt de geschiedenis van het bijzonder onderwijs en laat zien dat deze scholen zich steeds meer openstellen voor andere levensbeschouwingen en andersdenkenden. Daarnaast ruilen steeds meer openbare scholen het uitgangspunt van levensbeschouwelijke neutraliteit in voor een streven naar actieve pluriformiteit.