De persoonlijke omgang met onpersoonlijk lesmateriaal

De persoonlijke omgang met onpersoonlijk lesmateriaal

Productgroep Opvoeding: een (on)persoonlijke aangelegenheid?
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Het gebruik van technologie in het onderwijs riep en roept nog vaak het idee op dat de persoonlijkheid van de leerkracht daarmee wordt weggecijferd. Vaak wordt de falende implementatie van educatieve technologie dan ook verklaard door verwijzingen naar de onbereikbare utopie van een onpersoonlijke opvoedingsrelatie. In deze tekst worden schoolwandplaten onderzocht vanuit een historische invalshoek, om na te gaan op welke wijze die technologie wel lange tijd succesvol kon zijn, en hoe de schoolwandplaten helemaal geen beletsel inhielden voor het pedagogisch inzetten van de persoonlijkheid van de leerkracht. Het schema uit Larry Cubans Teachers and Machines dat de introductie van 20ste-eeuwse onderwijstechnologie beschrijft, wordt daarbij getoetst aan enkele Vlaamse en Britse bronnen omtrent schoolwandplaten. Daarbij komt dit artikel tot de slotsom dat wandplaten een erg lage “minimal compliance” vergden van de leerkrachten, maar anderzijds een sterke invloed hadden op de persoonlijkheid van de leerlingen.