De professionalisering van de voorschoolse kinderopvang in Nederland

De professionalisering van de voorschoolse kinderopvang in Nederland

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Dat de Nederlandse overheid tegenwoordig aan de school meer taken toekent dan de klassieke van het onderwijzen en leren zal zo langzaamaan niemand meer zijn ontgaan. De nieuwste vorm van het verschijnsel (na de eerdere van bijvoorbeeld ‘educaties’ en ‘de pedagogische opdracht van de school’) is de ‘brede school’ of ‘vensterschool’, om resp. Rotterdamse en Groningse aanduidingen ervan te noemen. We moeten hierbij primair aan achterstandswijken in de grote steden denken. De ‘brede buurtschool’ bevordert sociale cohesie en is ‘partner bij sociale vernieuwing’ (Uitleg 1998/14, nr. 20, p. 31) door ‘veel maatschappelijke functies’ samen te brengen zoals ‘hulp bij sociale problemen, kinderopvang, welzijnswerk, justitie, enzovoort’ (Uitleg nr. 29, p. 13). De school is een interessant beleidsterrein geworden voor meer dan alleen het ministerie van Onderwijs. Ook Volksgezondheid en Justitie hebben uitgesproken wensen op dit terrein. Voor het werk van de leraar heeft dit uiteraard consequenties. Elders heb ik het over de verschuivingen in de taken en verantwoordelijkheden van de school al uitvoerig gehad (Van der Ploeg e.a. 1999). Hier wil ik het, ter completering van het beeld, over al even actuele verschuivingen in de verantwoordelijkheid voor voorschoolse opvoeding hebben. Ik wil laten zien dat het onderwijsbeleid hierop steeds meer greep gaat krijgen.