Diversiteitsgevoeligheid van de opleiding Pedagogische Wetenschappen

Diversiteitsgevoeligheid van de opleiding Pedagogische Wetenschappen

Productgroep Segregatie in onderwijs en samenleving
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In januari 2011 is bij de afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie van de Vrije Universiteit een project gestart, waarin wordt nagegaan op welke wijze de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU kan bijdragen aan de ontwikkeling van studenten tot pedagogen die kunnen werken in een professionele omgeving waarin sprake is van etnische, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Naast deze toekomstige werkomgeving waren er twee andere redenen om met dit project te beginnen. Ten eerste is de studentenpopulatie diverser geworden, wat docenten voor een aantal nieuwe vragen en dilemma’s stelt. Ten tweede heeft de opleiding de opdracht om studenten op te leiden tot academische burgers. In de tweede helft van deze bijdrage wordt besproken hoe het doel om studenten op te leiden tot academische burgers die in staat zijn om te werken in een diverse samenleving en een diverse studentenpopulatie verbonden kunnen worden en welke spanningen daartussen kunnen bestaan. Wat betreft het eerste wordt gesteld dat een diverse studentenpopulatie niet voldoende is om de twee doelen van de opleiding adequaat na te kunnen streven. Dit lijkt ook niet noodzakelijk te zijn, maar dat moet empirisch onderzoek nader uitwijzen. Een spanning kan ontstaan als studenten niet bereid zijn om te reflecteren op de vooronderstellingen van hun (geloofs)overtuigingen, wat een kenmerk is van academisch burgerschap.