Doen we het samen?

Doen we het samen?

Productgroep PiP 127
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sterke werkrelaties van professionals met ouders en kinderen zorgen voor betere resultaten van jeugd- en opvoedhulp. Binnen ambulante gezinsbehandeling is dat uitdagend: de gezinsbehandelaar werkt aan meerdere werkrelaties tegelijk, met gezinsleden die verschillen in motivatie, wensen en ontwikkelingsleeftijd en in een context die vooral voor kinderen en jongeren vaak spannend is. Hoe kunnen profes- sionals de werkrelatie gezinsgericht vormgeven?