Een aanzet tot herdenking van het voorbeeld in opvoeding

Een aanzet tot herdenking van het voorbeeld in opvoeding

Productgroep Opvoeding: een (on)persoonlijke aangelegenheid?
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

“You come too late, much too late, there will always be a world –a white world- between you and us”. (Fanon, 1967 in Levinson 2001). Levinson (2001) gebruikt in haar artikel over Arendt dit citaat van Fanon om aan te geven dat de mens onlosmakelijk verbonden is met het verleden en dat een nieuwe wereld zich steeds in een oude wereld invoegt. Volgens Arendt (1994a) is het enkel vanuit het oude dat het nieuwe kan geboren worden. De wereld gaat niet alleen aan ons vooraf, de wereld heeft ons ook gemaakt zoals we nu zijn. Elke pasgeborene, hoe nieuw die ook moge zijn, is erfgenaam van de oude wereld, en dreigt vergeten te worden zonder een netwerk van verwijzingen, een testament. Het heden wordt dus steeds gelezen vanuit het verleden en in die zin komen we steeds te laat. Dat we te laat komen vormt slechts een probleem als het onmogelijk blijkt de wereld te vernieuwen en we steeds hetzelfde testament gedicteerd krijgen. In die zin werd het testament “een ketting waaraan elke generatie opnieuw gebonden werd en waardoor het verleden haar telkens onder een voorafbepaald aspect verscheen” (Arendt, 1994a, p. 26). Het verlies van de traditie (testament) bedreigt enerzijds wel de herinnering aan het verleden maar anderzijds stelt het ons in de mogelijkheid het verleden op een andere manier te gaan lezen en zou het kunnen dat het zich met een “onverwachte frisheid voor ons openstelt en ons dingen meedeelt die tot op heden niemand kon vernemen” (ibid.).