Een Centrum voor en met Jeugd en Gezin - Wat is daarvoor nodig?

Een Centrum voor en met Jeugd en Gezin - Wat is daarvoor nodig?

Productgroep Ouderschapskennis 2012-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Alle gemeenten in Nederland hebben sinds 2012 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waarin diverse jeugdhulpverleningsorganisaties samenwerken.
Ouders kunnen er terecht voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG zelf kan hulp en ondersteuning inzetten of de zorg coördineren. Wanneer ouders naar het CJG komen worden zij niet vanzelfsprekend cliënt van een van de samenwerkende organisaties. Het CJG moet een plek zijn waar ouders met een gerust hart naar toe kunnen. Of het nu om enkelvoudige of om complexe vragen gaat. Ouders die hulp behoeven willen allereerst een gesprekspartner. Zij denken niet in schotten tussen verschillende sectoren maar vinden (intersectorale en integrale) samenwerking van belang. Ook willen ouders de regie houden, en op zijn minst zeggenschap hebben over de geboden hulp. Doordat organisaties binnen de CJG's samenwerken kan beter worden aangesloten bij de vraag van ouders en van jeugdigen. Daarnaast krijgen de CJG's na de transitie jeugdzorg, wellicht een belangrijke rol bij het toe leiden naar, en lokaal verzorgen van hulp.