Een nieuw pedagogisch criterium? Reacties op de commentaren van de auteurs

Een nieuw pedagogisch criterium? Reacties op de commentaren van de auteurs

Productgroep Opvoedingshulp geboden
D.J. de Ruyter | 1995 | 9066651466
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In dit hoofdstuk zal ik de commentaren van de verschillende auteurs op het door mij voorgestelde criterium bespreken. Daar niet elke auteur dit criterium in zijn betoog heeft betrokken, zal ik soms alleen ingaan op het onderscheid tussen het door de auteur genoemde criterium en mijn voorstel. Ik zal in mijn respons de volgorde van de hoofd stukken aanhouden.