Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de Raad voor de Kinderbescherming

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de Raad voor de Kinderbescherming

Productgroep Ouderschapskennis 2013-2
2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling heeft Y. van 2 jaar aangemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het Veilig Verder Team, een samenwerkingsverband tussen Bureau Jeugdzorg, Stichting de Waag, Algemeen Maatschappelijk Werk en het Steunpunt Huiselijk Geweld.