Eerst de kennis dan de moraal

Eerst de kennis dan de moraal

Productgroep PIP 102 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de aanloop naar 4 en 5 mei is er steevast extra aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en hoe we die gebeurtenis op een zinvolle manier kunnen herdenken. Veel van die aandacht gaat uit naar kinderen en jongeren, die als volgende generatie de toekomst veilig moeten stellen van de nagedachtenis aan de oorlog, in het bijzonder de verschrikkingen van de Holocaust.