Effectonderzoek in de behandeling van probleemgedrag: designs en analyse

Effectonderzoek in de behandeling van probleemgedrag: designs en analyse

Productgroep Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen (NVO-reeks)
Robert Didden Jan de Moor J.H.L. Oud | 1998 | 9066652241
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Dat lang niet alle behandelingen die probleemgedrag bij gehandicapte kinderen en volwassenen beogen te verminderen effectief zijn, weet iedereen die maar enigszins thuis is in de gehandicaptenzorg. Bovendien is van slechts een gering deel van de behandelingen die in de praktijk van alledag worden toegepast de effectiviteit daadwerkelijk onderzocht en aangetoond. Systematisch, methodologisch-statistisch verantwoord onderzoek naar behandelingseffecten is om verschillende redenen noodzakelijk. Op de eerste plaats om de behandelaars en wetenschapsbeoefenaars tijdig op het juiste spoor te zetten, wanneer bepaalde behandelingsaanzetten meer of minder effectief blijken te zijn dan aanvankelijk op theoretische gronden werd verondersteld. Voorts heeft de samenleving er recht op te weten hoe de overheidsgelden aan de gehandicaptenzorg het meest effectief kunnen worden besteed. Misschien nog belangrijker is dat moet worden voorkomen dat gehandicapten onnodig lang aan ineffectieve of zelfs schadelijke behandelingen worden blootgesteld. Tot slot dragen de onderzoeksresultaten bij aan het algemeen wetenschappelijk bestand van kennis omtrent behandelingsmogelijkheden van problematisch gedrag bij kinderen die gebruik maken van faciliteiten binnen de gehandicaptenzorg. Waar mogelijk dienen behandelingen zo te worden ingericht dat een verantwoorde verslaglegging van de effectiviteit mogelijk is. Replicaties van eerder effectief gebleken behandelingen zijn noodzakelijk om de effectiviteit bij andere groepen en in andere situaties te bepalen (externe validiteit).