Effectuering van omgang

Effectuering van omgang

Productgroep Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief
Brigitte Chin-A-Fat | 2005 | 9789066656888
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De effectuering van het wettelijk recht op omgang staat al enige tijd in de belangstelling. Het WODC1 gaf in 1998 de Vrije Universiteit opdracht een rechtsvergelijkend onderzoek te verrichten naar de handhaving van (door de rechter opgelegde) omgangsregelingen in de praktijk. Ook halen gebeurtenissen in de praktijk die te maken hebben met de effectuering van omgang geregeld de media, zoals in september 2004 toen een vader in Groot-Brittannië – verkleed als Batman – er in slaagde Buckingham Palace te beklimmen. Hoewel de media dit feit ook oppakten als nieuws over de (slechte) beveiliging van het paleis, beoogde ‘Batman’ aandacht te trekken voor de organisatie Fathers 4 Justice.
In deze bijdrage brainstorm ik aan de hand van onderzoeksresultaten en praktijkervaringen over de wijze waarop de effectuering van omgang in de praktijk kan worden verbeterd. Onder supervisie van prof. Jaap Doek verrichtte ik van 1998 tot en met 2003 aan de Vrije Universiteit enkele onderzoeken over omgang. Aan de hand van de belangrijkste conclusies uit deze onderzoeken en eigen praktijkervaringen trek ik een algemene conclusie met betrekking tot de effectuering van omgang. Vervolgens komen de recente plannen van de minister van Justitie aan de orde en na een analyse van deze plannen sluit ik mijn bijdrage af met een mogelijke oplossing om de effectuering van omgang in de praktijk te verbeteren.