Er zijn geen boeken in het paradijs

Er zijn geen boeken in het paradijs

Productgroep Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek
1998
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In de eerste decennia vanaf de jaren zestig werd alleen door autochtone westerse auteurs geschreven over het onderwerp van onderwijs en opvoeding in een wereld van culturele en religieuze diversiteit. Tegenwoordig laten de betrokken allochtone groeperingen zelf van zich horen. Er ontwikkelt zich bijvoorbeeld zoiets als een ‘islamitische pedagogiek’: opvattingen over opvoeding en onderwijs die door de islam worden gevoed en die door hedendaagse moslims in West-Europese landen worden verwoord (zie bijv. AbdusSattar, 1990; Karagül, 1994, verschillende bijdragen in Hermans, 1995/1996). Veel van deze recente publicaties van moslims zelf bevestigen de niet zelden karikaturale tegenstelling tussen islam en het moderne westen die ook het traditionele westerse beeld van de islam kent (cf. Waardenburg, 1984, p.13; Shadid & Van Koningsveld, 1995, pas sim).
Een voorbeeld leveren de publicaties van Syed Ali Ashraf, directeur van de Islamic Academy in Cam bridge. Ashraf was nauw betrokken bij de First World Conference on Muslim Education in Mekka in 1977. Deze conferentie riep ertoe op om wereldwijd onder wijs en kennis te islamiseren, teneinde de seculariseren de invloed te keren van moderne westerse wetenschap, ook in het onderwijs in islamitische landen inheems geworden. Ashrafs latere werk in Enge land staat in dit teken, bij voorbeeld als organisator van conferenties in 1989 en 1990 over gods dienst en onderwijs, waaraan verschillende in Engeland vertegenwoordigde religieuze groeperingen deelnamen.