Essay - Genen van gemeenschappelijkheid

Essay - Genen van gemeenschappelijkheid

Productgroep Ouderschapskennis 2018-2
Carmel Borg | 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In een eerder stuk bepleitten Borg en Mayo (2006) dat in het huidige neoliberale klimaat maatschappelijke betrokkenheid, die wordt gepresenteerd als ‘actief democratisch burgerschap’, onder de loep moet worden genomen – en zeker in een politieke
context die wordt gekenmerkt door minimale staatsbemoeienis en een schijnbaar onstuitbare opmars van de privatisering van basisvoorzieningen. Carmel Borg maakt zich sterk voor gemeenschappelijke scholing voor ouders en professionals (een
leergemeenschap) als een van de mogelijke vormen van gemeenschappelijk handelen – met als uitgangspunt dat dit concept wordt ingezet als een mogelijkheid om een oprechte gemeenschappelijke betrokkenheid te herwinnen ten behoeve van zowel
persoonlijke als collectieve verandering. Zo’n leergemeenschap is een omgeving waar, in dit geval, ouders en professionals een gezamenlijk doel hebben. Samen delen en onderzoeken ze de huidige praktijk en proberen zo de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Een leergemeenschap waarin alle betrokkenen intensief samenwerken, kan de cultuur van het hulpverleningssysteem beïnvloeden en veranderen.